Списък статии

Филтър по категория:     Новини на страница:

Рейтинг: 0 потребител(и) са гласували за тази статия (Няма рейтинг)
Изпратена от: Administrator, на 07/04/2019 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 725 пъти
Резюме:
Рейтинг: 3 потребител(и) са гласували за тази статия Среден рейтинг: 3.7
Изпратена от: Administrator, на 08/11/2018 17:16, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 8884 пъти
Резюме:
Рейтинг: 2 потребител(и) са гласували за тази статия Среден рейтинг: 1.0
Изпратена от: Administrator, на 02/08/2018 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 10884 пъти
Резюме: Автор: Любо Георгиев, директор на ОП “Софпроект - ОГП”
Рейтинг: 2 потребител(и) са гласували за тази статия Среден рейтинг: 3.0
Изпратена от: Administrator, на 15/06/2018 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 11060 пъти
Резюме: СТАНОВИЩЕ за избор на вариант за проектиране на бул. Тодор Каблешков в обхвата от бул. България до ул. Луи Айер въз основа представената от Софпроект концепция и получените мнения и становища на обществените обсъждания, проведени на 30.05.2018г. и 12.06.2018г.
Рейтинг: 3 потребител(и) са гласували за тази статия Среден рейтинг: 5.0
Изпратена от: Administrator, на 13/02/2018 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 53265 пъти
Резюме: Работи локализацията на местоположението. Има възможност за качване на shape и geojson файлове. Избиране на обекти и отделянето им в отделен слой, показване на атрибутите те им в таблица. Справки пространствени и по атрибути за кадастрални и земеделски имоти, и зони на ОУП, като резултата се представя в таблица. Работи добре на мобилни устройства.
Рейтинг: 0 потребител(и) са гласували за тази статия (Няма рейтинг)
Изпратена от: Administrator, на 12/02/2018 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 11734 пъти
Резюме: Задачата е разработена на основата на статистическа информация от официални източници – основно на НСИ и ведомствени информационни системи. От анализите на същата са очертани тенденции в демографското и социално-икономическото развитие на Столична община и на общините от зоната на активно влияние на гр. София през периода 2010 -2016 г. Прогнозите са разработени на вариантен принцип – възприети са три варианта – реалистичен, оптимистичен и песимистичен. Основанията за три вариантните прогнози са хипотезите за влиянието на фактори със стимулиращ или със задържащ развитието характер. По всеки от трите варианта на отделните прогнози са заложени различни темпове на очаквано, бъдещо развитие.
Рейтинг: 0 потребител(и) са гласували за тази статия (Няма рейтинг)
Изпратена от: Administrator, на 23/01/2018 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 11680 пъти
Резюме:
Рейтинг: 0 потребител(и) са гласували за тази статия (Няма рейтинг)
Изпратена от: Administrator, на 18/01/2018 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 11393 пъти
Резюме: Автор: Любо Георгиев, директор на ОП “Софпроект - ОГП” Това е първият доклад за дейността на предприятието след конкурса за избор на директор и встъпването ми в длъжност на 24 юли 2017 г. С този доклад давам началото на публичното отчитане на дейността на ОП “Софпроект - ОГП” (Софпроект). Такъв доклад ще бъде представян 2 пъти годишно: веднъж в средата на текущата година и веднъж през януари на следващата година.
Рейтинг: 1 потребител(и) са гласували за тази статия Среден рейтинг: 5.0
Изпратена от: Administrator, на 31/10/2017 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 11781 пъти
Резюме: Проучвания за определяне на местоположението и оптималния размер на буферни паркинги по трасето на трети метродиаметър на Софийския метрополитен
Рейтинг: 0 потребител(и) са гласували за тази статия (Няма рейтинг)
Изпратена от: Administrator, на 31/10/2017 00:00, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 11465 пъти
Резюме:
12345
Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета