Тема: Общо за ОУП на София / Изменения на Закона за устройството и застрояването на Столична община

Изменения на Закона за устройството и застрояването на Столична община

 Интересува ме има ли изменения в ЗЗУЗСО и в Приложение към чл.3, ал.2 на същия? По-конкретно що се отнася за Тгп.

Re: Изменения на Закона за устройството и застрояването на Столична община

Вижте на тоя линк

Закон за устройство и застрояване на Столична община_2018 

Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета