Тема: Общо за ОУП на София / Далекопереспективни зони

Далекопереспективни зони

Може ли Смф2д , които се намира непосредствено до СМФ2 да се промени в СМФ2.

Re: Далекопереспективни зони

Не може да се промени, но може да се реализира като близко перспективно при определени условия описани в закона ЗУЗСО.

Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета