План за действие Зелен град

През 2018 г. София е избрана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за участие в инициативата „Зелени градове“, с което общината ще получи безвъзмездна финансова помощ от банката под формата на 5-годишен план за реализиране на приоритетни екологични проекти.

Планът ще бъде подготвен от екип от международни консултанти от PwC и Arup, като в процеса на разработването му ще бъдат включени широк кръг от местни заинтересовани страни.

Работата по плана включва и широки консултации с представители на Столичния общински съвет, които целят постигане на консенсус по последващото реализиране на проектите и гарантират устойчивост на планираните дейности. Очаква се планът да бъде завършен през лятото на 2019 г.