План за устойчива градска мобилност на София

Планът за устойчива градска мобилност на Столична община има за основен предмет разработване на стратегически документ, обхващащ периода 2018-2035 г. и задаващ основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в София.

Планът е разработен съгласно насоките на европейско ниво, съдържащи се в „Ръководство. Развитие и прилагане на устойчиви планове за градска мобилност”, публикувано от “Европейска платформа за устойчиви планове за градска мобилност” на Европейската комисия. Работата по плана започва през април 2017 година и се очаква да завърши в средата на 2019-та.