GATE

Проектът GATE ще изгради Център за върхови постижения в областта на големите данни като самостоятелен институт в Софийския университет, създаден с постановление на Министерски съвет в началото на 2019 г.

Целта на GATE е да развитие научноизследователския капацитет и потенциал в областта на големите данни и да формира устойчива критична маса от учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации.

GATE ще изгради екосистема от заинтересовани страни, насърчавайки ефективното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните и обществените организации в сферата на големите данни и свързаните с тях технологични области.

От жизнено значение за GATE е изграждането на елитни кадри посредством повишаване на качеството на образованието, както и мотивирането на ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото.