Shaping Sofia

Shaping Sofia е един от проектите на Global Shapers Sofia. Инициативата си поставя за цел да обърне внимание на теми, които са значими за градската среда, както и да запознае обществото с идеи за устойчивото развитие на града и подобряване на условията за живот в него.

Global Shapers Sofia е част от глобалното Global Shapers Community - инициатива на Световния икономически форум. В Софийският клон на мрежата участват млади професионалисти от разнообразни сфери и направления, които работят по различни проекти за разрешаване на актуални обществени и социални проблеми в България.