Alternative Text

Любо Георгиев

Директор

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и завършва магистратура по архитектура и урбанизъм в TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Работи като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016),…

Alternative Text

Невена Германова

Социолог

Невена Германова завършва бакалавърска програма по Социология в СУ “Св. Климент Охридски”, след това прави магистратура по Градски изследвания в катедра Социология. В периода 2013–2016г. е докторант и изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна…

Alternative Text

Емил Христов

Урбанист

Емил Христов е урбанист. Завършва бакалавър по Урбанизъм в УАСГ през 2009г. и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности “Градско планиране и управление” и “Градски дизайн”.По време на обучението си в чужбина работи над различни…

Alternative Text

Александър Петров

Ландшафтен архитект

Александър е магистър в специалност “Ландшафтна архитектура”, завършил образованието си в ЛТУ — София (2009). През 2004-2005 г. специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във forestfarm Орегон – САЩ. В периода 2012-2013 г. участва в проект…

Alternative Text

Даяна Николова

Архитект

Даяна е архитект. Дипломира се в специалност Архитектура, УАСГ през 2012 година. От 2014 до 2016 г. е част от магистърската програма “Архитектурна теория и критика” към катедра "История и теория на архитектурата" в УАСГ. Дипломната ѝ работа разглежда процеса…

Alternative Text

Жоржета Рафаилова

Архитект

Жоржета е архитект. Дипломира се във ВИАС (УАСГ) през 1984г. и работи в ОП „Софпроект“ от създаването на предприятието през 1998 година. Има над 34 години опит в областта на пространственото планиране. Ключов експерт е при изработване на ОУП на Столична…

Alternative Text

Цветан Колев

Транспортен инженер

Цветан е транспортен инженер. Завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет  във Виена през 2016 г. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по-конкретно велосипедното движение. От 2014 г.…

Alternative Text

Велина Григорова

ВиК инженер

Велина Григорова е ВиК инженер. Завършва образованието си в УАСГ през 2008 г. с профил “Пречистване на води”. Участва в разработването на стратегически документи и на проекти в областта на инвестиционното планиране на общинско и национално ниво, включително проект “Изработване…

Alternative Text

Станимира Николова

Урбанист

Станимира завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ в началото на 2018 година. Дипломната ѝ работа е свързана с изготвяне на критичен анализ на пешеходната достъпност до публичен градски транспорт в София и интермодалните му връзки. През последните години работи по…

Alternative Text

Петър Мънъри

Транспортен инженер

Петър Мънъри е транспортен експерт. Дипломира се по специалността “Управление на транспорта и логистика” в Астън Юнивърсити в Бирмингам, Англия през 2019 година. През 2020 г. завършва магистратура по “Интелигентни транспортни системи” в УНСС. Членува в Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура”, което има за цел да популяризира и разпространява всякакъв вид идеи, свързани с обществения транспорт…

Alternative Text

Калоян Карамитов

Урбанист

Калоян е урбанист. Завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. След това участва в разработването на общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма), води лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на…

Alternative Text

Миглена Герасимова 

Урбанист и социолог

Миглена е урбанист и социолог. Завършва специалност  Урбанизъм през 2009 година в УАСГ, със специализации в Русия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и Австрия (TU Wien). След няколко годишна работа като проектант и консултант по градско планиране се отдава на активистка работа в НПО сектора, в…

Alternative Text

Костадинка Василева

Главен счетоводител

Костадинка е главен счетоводител на ОП “Софпроект” от създаването му през 1998г. През тези повече от 21 години тя ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на…

Alternative Text

Милена Борукова

Геодезист

Милена е геодезист. Завършва магистратура по геодезия в УАСГ през юни 2019г. Дипломната й работа е свързана с изработването на геодезическа основа за целите на кадастралната карта и трансформация на координати между различни координатни системи.През 2018 г. е част от…

Alternative Text

Нели Найдова-Железова

Офис мениджър и ИД Човешки ресурси

Нели работи в общинското предприятие повече от 20 години. Участва в изработването на ОУП на Столична община във всичките му фази и етапи. Работи съвместно с целия екип при разработването на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП. Взема…

Alternative Text

Аглика Георгиева

Еколог

Аглика завършва университета в град Кьолн Германия, специалност "Медийни науки - психология и културология" през 2008 година. Завършва магистърска програма по опазване на околната среда и устойчиво развитие в ХТМУ през 2016 г. Година по-късно придобива диплома и степен ЕMBA…

Alternative Text

Радостина Попова

PR и комуникации

Радостина е завършила НГДЕК и „Културология“ в СУ „Климент Охридски“. От 2003 до 2019 г. е журналист в различни национални медии. През последните 15 години работи в специализираните издания на „Градът медиа груп“, „Строителство имоти“, Citybuild.bg, Stroimedia.bg и други, като…

Alternative Text

Силвина 
Фурнаджиева 

Координатор проекти

Силвина е специалист по продуктивност и оптимизация на работни процеси с опит в управлението на проекти. През последните над 10 години Силвина е управлявала няколко големи онлайн проекта, всеки с над 10 хиляди посещения месечно, водила е обучения на няколкостотин души и членува в Българска…

Alternative Text

Николай Найденов

Геодезист

Николай е геодезист. Завършва геодезия в УАСГ през 1995 г., където и до днес преподава картография и ГИС в геодезическия факултет. От 2015 г. е доктор по картография. Участва в редица научни и приложни проекти в областта на урбанизма, ГИС и…

Alternative Text

Георги Пенков

Софтуерен архитект

Преподава в СУ повече от 15 години по различни тематики, вкл. моделиране на данни, големи данни, JavaScript за напреднали и др.  Участва в работна група, консултираща въвеждането на етапи от електронното правителство. Инициатор на англо-български понятиен речник с отворено съдържание.…

Alternative Text

Йосиф Рахия

Програмист

Йосиф е програмист. Учил е алгоритмично програмиране в СМГ в продължение на 3 години и е участвал успешно в състезания по информатика. Има опит в частния сектор като front-end и back-end web developer, SEO оптимизатор, фрийлансър по проекти за изработване…

Alternative Text

Виктор Дамов 

Стажант - архитект

Виктор Дамов е студент по архитектура в УАСГ. Специализира опазване на архитектурното наследство в катедра „История и теория на архитектурата“. Интересува се от експериментални образователни форми. Обича да изследва тясната връзка между теория и практика и какво се губи в превода. Често…

Alternative Text

Йоана Илиева

Стажант - урбанист

Alternative Text

Славея Антова

Стажант - архитект


В екипа на "Софпроект" през годините са работили:

Alternative Text

Петя Микова

Стажант - архитект

Петя Микова е студент в специалността Архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Специализира в катедра История и теория на архитектурата. Участва в различни работилници, изложби и събития (EАСА – Европейска асамблея на студентите по архитектура, ДАР –…

Alternative Text

Натали Недева

Стажант - урбанист

Натали е урбанист, дипломиран в началото на 2019 г. Дипломните ѝ разработки са насочени към създаването на концепции и предпоставки за оптимизиране на устройственото и пространственото планиране в български общини. Интересува се от работата със софтуерни продукти, чрез които се визуализират…

Alternative Text

Нелина Андреева

Стажант - ландшафтен архитект

Нелина е дипломант - степен магистър в Лесотехнически университет, специалност Ландшафтна архитектура. Темата на разработваната дипломна работа е свързана с благоустрояване на градска среда.Участва в различни проекти, свързани с биоразнообразието в България. Член е на АСЛА - Асоциация на студентите…

Alternative Text

Рая Димитрова

Стажант - ландшафтен архитект

Рая е студент по ландшафтна архитектура в Лесотехнически университет. Записва специалността през 2010г. в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев”. По-късно, взима участие в разнообразни конкурси, водене на работилници, организиране на лекции и дискусии, хостване на чуждестранни…

Alternative Text

Стойчо Владев

Стажант - урбанист

Стойчо Владев е студент по урбанизъм четвърти курс. Започва образованието си в УАСГ през 2015г. По време на обучението си в УАСГ участва в теренни наблюдения към проекти на СУБ и Софпроект. През 2019г. участва в част от изследванията към…

Alternative Text

Велислава Петрова

Стажант - архитект

Велислава Петрова е студент в специалността Архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Участва в различни работилници, изложби и събития (EASA - European Assembly of Students of Architecture, Архитектура разговаря и др.), целящи развитието на архитектурното образование,…

Alternative Text

Яна Христова

Стажант - социолог

Яна Христова изучава Социология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Изследователският й интерес обхваща широк спектър от полета за анализ. Взима участие в програма Еразъм+. Обучението й включва един семестър в Bilgi University, Истанбул, Турция и един семестър в Jagiellonian…

Alternative Text

Теодора Гоцова

Стажант - урбанист

Теодора Гоцова е студент в специалност Урбанизъм към УАСГ. Членува в Асоциацията на студентите по урбанизъм в България (АСУБ). Интересува се от системи за пространствено планиране в Европа, концепции за регионално развитие, микро и макро урбанистични анализи, политики за координация…

Alternative Text

Яна Недева

Стажант- геодезист

Яна е инженер геодезист. Завършва следването си в „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, магистърска степен със специалност „Геодезия“ през юни 2019г. Дипломната й работа е свързана с 3D картографиране на туристическо селище  в к.к. Боровец с цел изработване на…

Alternative Text

Иван Цуров

Стажант - архитект

Иван е студент по архитектура 4-ти курс в УАСГ. Участва в няколко български и международни конкурса, работилници и архитектурни събития, в организацията на среща на националните координатори на държавите част от Европейската асамблея на студентите по архитектура - 2018г. Води…

Alternative Text

Яна Петрова-Дичева

Стажант - философ

Яна Петрова завършва бакалавърската програма по “Философия” в СУ “Св. Климент Охридски”. В момента завършва Магистърската програма “История и съвременност на философията” към катедра “История на философията”. Специализант по Съвременна философия и философия на езика. Разработва магистърска теза на тема: “Понятието…

Alternative Text

Мартин Митков

Стажант - архитект

Мартин Митков започва да изучава архитектура в Университета по архитектура строителство и геодезия през 2014г., като към момента е дипломант на катедра “Градоустройство”. Завършва Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” преди да започне да следва в УАСГ. Интересува се от градско…

Alternative Text

Ангел Захариев

Стажант - урбанист

Ангел Захариев учи Урбанизъм в Университета по архитектура строителство и геодезия (завършил трети курс). Участва е в проучвания на публичните пространства и публичния живот в Централна градска част на гр. София през април 2017г., като част от проект “София -…