Анализ максималното натоварване на жилищната сфера

Настоящият макроанализ изследва и визуализира ефекта, който би имала пълната реализация на ОУП на Столична община върху броя жители в общината. Анализирайки поемния жилищен капацитет в съществуващи жилища по данни от Кадастралната карта и изчисление на поемния жилищен капацитет на потенциални нови жилища на Столична община при пълно постигане на допустимите параметри в ОУП. Планът определя максималния обем на София, но реализацията на този обем зависи от два съвсем различни фактора - демографски и икономически. И докато за демографията можем да кажем, че е предвидима в по-дълга перспектива, то достоверни икономически прогнози се правят само за няколко години напред, докато ОУП определя развитието на града за десетилетия. С настоящия анализ се питаме дали София има нужда от възможност за нарастване в размера, предвиден в ОУП. И дори ако кажем, че има, то трябва да си дадем сметка дали можем да осигурим необходимата инфраструктура (техническа, транспортна, социална, екологична и т.н.) за такова население. (разгледайте презентацията)