Визия за София

Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на вземане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Визия за София ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050г. Процесът се координира от мултидисциплинарния екип Визия, който работи за постигането на максимално включване и информиран диалог между всички участници. 

Подготвителната работа по Визия за София започна през декември 2016г., а работата по същество – през септември 2017г. Финалният вариант на документа се предвижда да бъде представен през септември 2019 г.