Визуални коридори и високи сгради

Високите сгради често са фокус на дискусии и дебати, поради редица фактори, обвързани с визуални коридори, инфраструктура, облик на града, генератор на трафик и пр. 

Настоящият анализ разглежда разпределението на високите сгради в урбанизираната територия на София, тяхната етажност и функционално предназначение. За целите на анализа за високи сгради са приети тези с етажност в интервала 15-32.

Този анализ дава ясна картина за съществуващите високи сгради в град София и стабилна основа за последващи анализи в тази сфера - тенденции и периоди в изграждането на високи сгради в града, важни визуални коридори в градската среда, които трябва да бъдат защитени, натоварване на съществуващата наземна и подземна инфраструктура и обвързване с планираната такава и др. 

Резултатите от всички тези анализи биха дали и ясни аргументи и параметри за това, в кои зони на София може да съществуват високи сгради, така, че те да не възпрепятстват и натоварват нормалното функциониране на града, а дори да бъдат катализатор за неговото развитие и благосъстояние.
(разгледайте презентацията)

Анализът на високите сгради в София е надграден и с още едно проучване "Визуални коридори към Витоша" - първи етап. Той поставя основата и развива методлогията за послдващите по мащабни и задълбочени проучвания на визуалните коридори, взаимодействия и точки на интерес в столицата.