Градско земеделие

Проектът има за цел да подпомогне развитието на градското земеделие, като вид дейност в границите на София-град. Идеята за него дойде от общността - Инициатива за развитие на градско земеделие в София, които се обърнаха към нас за помощ при намирането на подходящи терени за споделени градини. Ключова мисия за инициативата е да създаде нови споделени зеленчукови градини в града.

Съвместно с участници в инициативата, определихме списък от критерии, които да бъдат използвани при идентифицирането на подходящи терени. Крайният резултат е карта, изобразяваща територии определени по дедуктивен метод, като възможни за развитие на градско земеделие от комунален тип.

Амбиция на проекта е в бъдеще картата да обхване всички типове градско земеделие, с което да подпомогне комуникацията между всички заинтересовани страни.