Развитие на градско земеделие

Проектът има за цел да подпомогне развитието на градското земеделие в София по идея на Инициатива за развитие на градско земеделие в София. Мисията на организацията е да създаде споделени зеленчукови градини на територията на Столична община. За целта първо е необходимо набавянето на информация за подходящи терени, където това може да се случи.

Съвместно с участници в инициативата, екипът на “Софпроект” определя списък от критерии, които да бъдат използвани при идентифицирането на подходящи терени. Крайният резултат е карта, изобразяваща територии, определени като възможни за развитие на градско земеделие от комунален тип. Данните са актуални към 2018 година.

Амбиция на проекта е в бъдеще картата да обхване всички типове градско земеделие, с което да подпомогне комуникацията между всички заинтересовани страни.