Източна тангента

Проектът цели проучване и определяне на най-оптималното трасе за връзката от първостепенната улична мрежа между бул. Цариградско шосе и Северна скоростна тангента, която се явява продължение на бул. “Асен Йорданов” в северно направление. Тази отсечка представлява и елемент от трети градски ринг, което я прави ключова за пренасочването на автомобилния трафик от направлението изток-запад през ЦГЧ. Новото трасе следва да допринесе за развитието на кв. “Христо Ботев”, като създаде условия както за безпроблемното преминаване на транзитния трафик, така и за добро обслужване на прилежащите територии. Търсено е решение което се съобразява в най-висока степен със съществуващата структура на кварталите и минимизира негативното въздействие върху жителите и посетителите им.