Карта на детските градини и ясли

Картата на детските градини и ясли на територията на Столична община, изготвена от “Софпроект” цели да обедини и надгради вече достъпна от различни източници (регистри на МОН, РУО София град, ИСОДЗ) информация на едно място.

Данните за обектите от Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителни групи в училищата се допълват като се показват всички детски заведения: общински, държавни и частни. Освен точково, детските заведения са представени със сградите и имотите си, както и с идентификаторите им за връзка с кадастъра.

Предстои картата да се обогати с възможност за визуализация на отделните обекти според управлението им - общински, частни, държавни, както и според вида им - детски градини (с яслени, с логопедични групи или седмични), самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата.