Карта на детските градини и ясли

Картата на детските градини и ясли на територията на Столична община се стреми да обедини и надгради, вече достъпна от различни източници информация на едно място. Информацията за обектите от информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителни групи в училищата се допълва, като се показват всички детски заведения, както общински, така и държавни и частни. Информацията за заведенията е съгласно регистрите на МОН и РУО София-Град и Информационната система. Преимущество на картата е, че детските заведения, освен точково, са представени и със сградите и имотите си, както и с идентификаторите им за връзка с кадастрално-административната информационна система поддържана от Агенцията по Геодезия, картография и кадастър.

Предстои картата да се обогати с възможността за визуализация на отделните обекти, според управлението им - общински, частни, държавни, както и според вида им - детски градини - с яслени, с логопедични групи или седмични, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата. (вижте картата в пълен размер)