Карта на керамични и гранитни паважи

Паважните настилки представляват неразделна част от груповите паметници, притежават историческо значение за града и качествата да оцелеят във времето. Научен интерес представляват историята по добиването, вноса и полагането на паветата и историческият контекст и личностите, свързани с тези процеси. Технологията за редене на павета е признак за използването на специфични технически умения и притежава научна стойност. Символното значение на софийските павета подкрепя твърдението за голямата обществена значимост на обекта.” (Мотиви за предложението за деклариране на недвижимата културна ценност).

Картата има цел да покаже мрежата от обекти, част от единичната недвижима културна ценност (ЕНКЦ) “Керамични и гранитни паважи, положени преди 1944 г. на територията на София”, декларирана със Заповед №РД9Д-4 от 09.12.2016 г. на министъра на културата; с предварителна класификация - урбанистична и архитектурно-строителна културна ценност и предварителна категория - местно значение. (вижте картата в пълен размер)