Карта на пространствата за игра

През 2017г., със съдействието на районните администрации и Дирекция Зелена система, ОП "Софпроект - ОГП" събира и систематизира информацията за детските площадки на територията на Столична община.

Данните са представени на единна карта, в която за обектите може да се получи допълнителна информация за наличните съоръжения, година на изграждане или реконструкция и общо състояние. Направен е анализ на пешеходната достъпност до всяка площадка, също видим на картата. За цялостен поглед върху местата за игра, е добавена и мрежата на училищата и детските заведения на територията, както и спортни обекти (тенис маси и фитнес на открито). През пролетта на 2019г., в процеса напо работата по стратегията “София играе”, информацията за детските площадки е актуализирана и предстои да бъде обновена на картата.

Планира се допълване на информацията с игрища и детски парти центрове. Целта на картата е да улесни възможността ползвателите на места за игра да получават актуална информация на едно място, както и да подобри системното управление и планиране на мрежата от районната администрация. (вижте картата в пълен размер)