Карта на социалните услуги

Картата на социалните услуги показва териториалното разпределение на социалните услуги в Столична община. Тя включва обекти на сертифицирани доставчици на социални услуги от регистъра на Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ към Направление Социални дейности и интеграция на Столична община, както и пространства на граждански и неправителствени организации, извън този списък, които работят в социалната сфера и предоставят помощ на хора в нужда. (вижте картата в пълен размер)

Представената информация към всяка социална услуга е съобразена с класификацията на рисковите групи, посочени в Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област София-град 2016 - 2020. Към всяка точка е прикрепена информация за дейностите, специалистите и капацитета, които предлага услугата. Карата е инициирана съвместно с мрежа на доставчици на социални услуги, които са подписали Меморандум за сътрудничество със Столична община.