Карта на социалните услуги

Картата показва териториалното разпределение на социалните услуги в Столична община към ноември 2019 година. Тя съдържа обекти на сертифицирани доставчици на социални услуги от регистъра на Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, както и пространства на граждански и неправителствени организации, които работят в сферата и предоставят помощ на хора в нужда.

Картата включва информация за дейностите, специалистите и капацитета, които предлага всяка социална услуга. Представената информация е съобразена с класификацията на рисковите групи, посочени в Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област София-град 2016 - 2020.

Картата на социалните услуги е изработена от “Софпроект” със съдействието на мрежата от доставчици на социални услуги, които са подписали Меморандум за сътрудничество със Столична община.