Манастирски ливади - Запад

Манастирски ливади - Запад е проект иницииран от сдружение "Заедно за Манастирски ливади запад" и Район Витоша изготвян чрез съвместната работа на всички заинтересовани страни. ОП “Софпроект-ОГП” изработва проект „първа фаза“, който е с фокус върху социалната инфраструктура на квартал Манастирски ливади - Запад и заобикалящите го квартали. Разгледано е подробно съществуващото състояние на училищата и детските градини, като е анализиран техният капацитет, потенциал и бъдещи възможности в редица сценарии. (разгледайте презентацията)

Втората фаза на проекта включва подробен анализ на собствеността на земята и по-точно уличната мрежа, изготвяне на разнообразни мрежови и трнаспортни анализи като основа за един цялостен трнаспортен план. Тази част е в процес на разработка.