Нова велоалея в Студентски град

Мрежата на обектите и териториите на недвижимите културни ценности в Столична община е гъста и многопластова. Софпроект следи за инвентаризация и актуализация на данните за този сложен комплекс от обекти, получени от Националния институт за паметници на културата, с цел усъвършенстване на информационната основа за нуждите на Общия устройствен план на Столична община. Основна част от работата се фокусира върху активната комуникация с институциите и страните, които имат експертиза и отношение (администрация, музеи, университети и НПО).

Този проект е насочен към подобряването на велосипедната мрежа и необходимостта от осигуряване на гъвкави и устойчиви методи за придвижване в Столична община. За целта са проучени възможните варианти за изграждане на велотрасе, свързващо метростанция Г.М. Димитров с жк. Студентски град - кръстовище на “ул. 8-ми декември” и ул. “Акад. Ст. Младенов” и комплекс на НСА, както и с останалата мрежа на града. В процеса на работа бяха изготвени анализи на уличната мрежа и на точките на интерес в Студентски град, както и анализ на достъпността до избраното трасе. (вижте пълния доклад към проекта)

Предвидено е и реконструиране на трасето по бул. “Акад. Стефан Младенов”, както и доизграждане на мрежата по бул. “8-ми декември” и бул. “Акад. Борис Стефанов”. Допълнително са разгледани и възможностите за свързване на веломрежата на Студентски град и тази на новоизграждащия се квартал Малинова долина.

В допълнение са предложени и места за разполагане на обществени велопаркинги на базата на анализите на точките на интерес и достъпност.