Привързване на статистически данни от НСИ към адреси

Данни от последното преброяване 2011 г. на НСИ, бяха привързани към всяка сграда в СО. Използвани са автоматизирани инструменти за геокодиране (намиране на адрес) в ГИС, като в последствие са изчистени грешките от неправилно адресирани данни. Като резултат, разполагаме с демографска информация (брой жители, пол, възрастова група) за всяка жилищна сграда, начин на отопление (ток, парно, дърва, въглища, нафта, газ), имат ли централна канализация и др. Тези данни, структурирани в ГИС, дават възможност да се използват за редица други анализи и проекти. Например, гъстота на населението, достъп на столичани до паркове и градини, до вело инфраструктура и други.