Привързване на статистически данни от НСИ към адреси

Проектът на “Софпроект” привърза данни от последното преброяване на НСИ от 2011 г. към всяка сграда в Столична община. Използвани са автоматизирани инструменти за геокодиране (намиране на адрес) в ГИС, като в последствие са изчистени грешките от неправилно адресирани данни.

Резултатът е демографска информация (брой жители, пол, възрастова група) за всяка жилищна сграда, начин на отопление (ток, парно, дърва, въглища, нафта, газ), наличие на централна канализация и други.

Данните са структурирани в ГИС и дават възможност за анализ и използване в редица други анализи и проекти: гъстота на населението, достъп на столичани до паркове и градини, до вело инфраструктура и други.