Споделени публични тротинетки и велосипеди

Проучването цели да предложи система от споделени публични тротинетки и велосипеди, която да отговаря максимално на динамичната среда в София и да спомага дългосрочното повишаване на качеството на живот. Подобна система би могла да бъде инструмент за справяне с транспортните проблеми на града и би променила структурата на модалния сплит на града.

В последните години използването на личен автомобил се увеличава, което води до бързото амортизиране на изградената инфраструктура, намаляване нивото на обслужване на уличната мрежа, промяната на микроклимата и влошаване на качеството на живот. Затова и промяната на транспортните навици на жителите на София, ще има ползотворен ефект върху много аспекти на живота в София: качество на въздуха, на градските пространства и зелените площи, социалните контакти и шума в града.

Системата ще създаде предпоставка за равностойна алтернатива за придвижване в градска среда. Пилотната територия е с голяма гъстота както на население, така и на обслужващи обекти. Тя ще насърчи и насочи към промяна на транспортните навици на жителите, с което ще допринесе за постигането на устойчив модел на мобилността в града.

Проучване на нагласите на жителите на ж. к. Люлин и Център за използване на услугата споделени велосипеди може да бъде видяно тук.