Проект УРБиНАТ

София е водещ град в проекта УРБиНАТ, целящ създаване на зелени здравословни коридори като двигател за развитието в необлагодетелствани жилищни райони. В рамките на инициативата се търсят решения, вдъхновени от природата, за подобряване на качеството на средата в екологичен и социален аспект.

Проектът е финансиран по програма “Хоризонт 2020” на ЕС до 2023 година, която предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на „зелени“ решения в градски пространства. Градовете - участници в инициативата, сред които е и София, ще изпълняват мерки за пилотно прилагане на иновативни природосъобразни решения в четири области - E – енергия; W - вода ; Green – зеленина/природа; Food/Nature – храна/природа.

София участва с проект за създаването на зелен коридор, който ще свърже кварталите „Толстой“, „Свобода“, „Надежда“ 2 и 4 и „Триъгълника“ в район "Надежда". Той ще обедини в една система множеството малки градини по протежението на трасето. Така за хората от квартала коридорът ще се превърне в зелена просека, в която ще могат да се разходят, спортуват и почиват, а териториите на север от Северната скоростна тангента ще получат кътче природа в урбанизираното пространство. Предвижда се развитието на цялостна мрежа от свързани велоалеи, които ще достигат до пътните изходи в района. Ще се изгради съпътстващата социална и спортна инфраструктура като детски и спортни площадки.

Срокът за изпълнение на зеления коридор в София е до 2023 година. Проектът ще се реализира с обединените усилия на местните жители, бизнеса и администрация, подпомогнати от научната общност. Академичен партньор е Университетът по архитектура, строителство и геодезия.