Функционален анализ

Икономическото състояние, възможностите за образование и професионално развитие са част от факторите, които определят привлекателността на един град. Цялостното разнообразие от функции и качеството им са също ключови за неговата жизненост и съвременност.

Проучването представлява подробно локализиране на точките на интерес на територията на Столична община. Това са всички услуги, които са регистрирани в общината, независимо дали са държавни, общински или частни.

Преминаването от функционално зониране към точкови обекти дава възможност да се локализират и визуализират тези обекти (точки на интерес), като в допълнение се анализира концентрацията им по вид и се отличат функционални клъстери от свързани услуги. Също така опресняването на този вид информация е по-лесно и по-динамично, отколкото поддръжката на актуално функционално зониране. За осъществяването на това проучване е необходимо да бъде събрана и обработена наличната информация за функциите в града.

Създадената база данни с функциите, които предлага градът може да бъде основа за динамични изследвания на обвързаност между функциите, демографията и мобилността в общината. (вижте картата в пълен размер)