Развитие на градско земеделие

Проектът има за цел да подпомогне развитието на градското земеделие в София по идея на Инициатива за развитие на градско земеделие в София. Мисията на организацията е да създаде споделени зеленчукови градини на територията на Столична община. За целта първо е необходимо набавянето на информация за подходящи терени, където това може да се случи.

Съвместно с участници в инициативата, екипът на “Софпроект” определя списък от критерии, които да бъдат използвани при идентифицирането на подходящи терени. Крайният резултат е карта, изобразяваща територии, определени като възможни за развитие на градско земеделие от комунален тип. Данните са актуални към 2018 година.

Амбиция на проекта е в бъдеще картата да обхване всички типове градско земеделие, с което да подпомогне комуникацията между всички заинтересовани страни.


Екипът на "Софпроект" подготви видео презентация за процеса по създаването на картата на потенциалните терени за развитие на градско земеделие в София. Даяна Николова, Александър Петров и Миглена Герасимова описват основните стъпки и предизвикателства при подбора на терените и възможностите, които предоставя картата. Видеото е създадено по повод участието им в конференцията “Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности”, която е част от едноименния изследователски проект на БАН

"В началото на 2018 г. с нас се свързаха Люба Колчева и Диана Димитрова, които са част от граждански организации и инициативи, целящи развитието на градското земеделие. Споделиха ни проблемите и трудностите, с които се сблъскват и след като обсъдихме с какво можем да им бъдем полезни, се стигна до решението да създадем тази карта. Тя е в непрекъснат процес на развитие, като информацията в нея се надгражда постоянно. Смятаме, че данни за почвата, микроклиматичните условия, чистотата на въздуха, градските екосистеми и други са от съществено значение както за градското земеделие, така и за по-доброто планиране на Столична община", разказват във видеото създателите на картата.  

Чуйте повече подробности във видеото