Манастирски ливади - Запад

“Манастирски ливади - Запад” е проект, иницииран от сдружение "Заедно за Манастирски ливади запад" и Район “Витоша”. ОП "Софпроект" изработва първата фаза на проекта, която е фокусирана върху социалната инфраструктура на кв. “Манастирски ливади - Запад” и заобикалящите го квартали.

Анализът разглежда училищата и детските градини като изследва в редица сценарии техния настоящ и потенциален капацитет, както и възможността за реализацията на нови учебни заведения.

Втората фаза на проекта предвижда създаването на цялостен транспортен план на квартал „Манастирски ливади – запад“, който е в процес на разработка.