Онлайн платформа за оценка на пешеходната мрежа

„Софпроект“ подготвя онлайн платформа, която ще дава възможност на гражданите да подпомагат оценяването на пешеходната мрежа в столицата. Платформата ще събира данни за качеството на градската среда, в частност пешеходната мрежа като тротоари, алеи, преки пътеки, подлези, надлези и пресичания. Целта е Столична община да изгради по-пълна и детайлна картина за пешеходното движение и инфраструктура в София. Това ще помогне за по-лесното идентифициране на местата, които имат нужда от обновяване и подобряване на средата.

Пешеходната инфраструктура на София, представена в дигитален ГИС формат, ще съдържа три основни категории елементи:

  • Пешеходни отсечки, включващи основно тротоари, но и паркинги или пътни платна, когато няма алтернативен тротоар и пешеходното движение се осъществява споделено по тях.
  • Алеи – обособени алеи в паркове, градини и междублокови пространства, но и преки, неформални пътеки, създадени от самите пешеходци
  • Пресичания – пешеходни пътеки, светофари, подлези и надлези

Платформата се разработва със съдействието на Йордан Дервишев (софтуерен разработчик) и Сдружение Неформално (урбанисти). За ползването й ще е необходима регистрация с валиден имейл, след което всеки потребител ще може да оценява избраните от него елементи. При избор на елемент ще се отваря въпросник и в зависимост от отговорите ще се формира оценка на база 4 критерия – достъпност и проходимост, качество на настилката, комфорт и привлекателност, сигурност. При оценяването на една отсечка от няколко потребителя ще се пресмята средната стойност на оценките им. Пешеходната мрежа на София е дълга 4 500 км и обективната оценка на качествата на пешеходното движение по нея е постижима задача само чрез включването на максимално много оценители - жителите на София.